Disclaimer – mania-k webshop

Disclaimer

EIGENDOM VAN DE WEBSITE

Deze website is eigendom van KAINA M BVBA.

Hendrik Consciencestraat 12
8880 Roeselare

info@mania-k.be
051 69 77 97

BE0479 644 808

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID


ALGEMEEN

Mania-k doet het nodige om de inhoud van https://www.mania-kwebshop/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig of onjuist is. Alle prijzen zijn om deze reden onder voorbehoud van programmeerfouten.

Mania-k is niet aansprakelijk voor schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid, met uitzondering van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Mania-k is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 

MENINGSUITING

De site kan meningen en opinies bevatten van de auteur welke niet noodzakelijk het officiële beleid of het officiële standpunt van een ander land weerspiegelen.

Commentaren gepubliceerd door gebruikers zijn op eigen verantwoordelijkheid, ze nemen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich voor elke vorm van smaad of rechtszaak die voortvloeit als gevolg van iets geschreven in een commentaar of gedeelde post.

Het bedrijf is bijgevolg niet aansprakelijk voor bovenstaande, maar behoudt zich het recht om elke opmerking om welke reden dan ook te verwijderen.

 

DERDEN

De site kan links bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze links of pagina’s impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud ervan.

Het bedrijf garandeert niet dat de service vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen.

 

AUTEURSRECHTEN – INTELLECTUELE EIGENDOM

De integrale inhoud van de Mania-k webshop is eigendom van het bedrijf, dit omvat: de vormgeving en lay-out, software, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en teksten. Alle hieraan verbonden rechten worden door het bedrijf beheerd.

Klanten mogen deze inhoud enkel en alleen downloaden en/of een kopie maken voor louter persoonlijk, niet commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in oorspronkelijke staat blijft.

 

WIJZIGINGEN

We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd aanpassen, zonder hier vooraf kennis van te moeten geven.

U wordt geadviseerd om deze disclaimer regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze disclaimer gaan meteen van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.